Stacja benzynowa Circle K

Modernizacje stacji Statoil na oprawy LED - 270 stacji w latach 2014 - 2017 Nowy standard stacji Cirlce K  - 50 stacji w latach 2019 - 2021