Kariera

Szukasz interesującego miejsca dla siebie? Chcesz zdobyć doświadczenie, rozwijać się, by stać się specjalistą w swojej dziedzinie? Czekamy na Ciebie.

Aktualnie rekrutujemy na stanowiska:

Formularz rekrutacyjny

Klauzula informacyjna
Firma Euro-Light Sp. z o.o. 05-555 Tarczyn ul. 1 Maja 46a, jako Administrator Danych Osobowych, informuje Pana/Panią, iż: Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 (1) lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO”. Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy. Inspektorem Ochrony Danych w firmie Firma Euro-Light Sp. z o.o. 05-555 Tarczyn ul. 1 Maja 46a Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od momentu wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli uważa Pani/Pan, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)