Stacja benzynowa Circle K

Modernizacje stacji Statoil na oprawy LED - 270 stacji w latach 2014 - 2017 Nowy standard stacji Cirlce K  - 50 stacji w latach 2019 - 2021  

Restauracja KFC

Zrealizowaliśmy ponad 200 restauracji w Polsce i  150 za granicą (Węgry, Czechy, Słowacja, Niemcy, Francja, Chorwacja, Serbia, Słowenia)