Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest odpowiednio Euro-Light Sp. z o.o., Auralight Polska Sp. z o.o., Organic Lighting Sp. z o.o. lub Light Club Sp. z o.o. (w zależności, z którą ze Spółek łączy Państwa poniżej wskazany cel) z siedzibą przy ul. 1 Maja 46a, 05-555 Tarczyn,

Z administratorem danych można kontaktować się:

  • adres korespondencyjny: ul. 1Maja 46a, 05-555 Tarczyn
  • telefon: +48 22 736 73 00
  • e-mail: info@euro-light.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz okres retencji

Przetwarzamy dane osobowe w celach i na podstawach wymienionych poniżej:

Dane zbierane w celu utworzenia konta Light Planer i realizacji usług

Dane osobowe podawane w formularzu rejestracyjnym na stronie  www.lightplanner.pl są przetwarzane w celu realizacji usługi konfiguracji systemów oświetleniowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), a także na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest utrzymanie kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane przetwarzane będą do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po usunięcia konta. W przypadku realizacji zamówienia, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego. Dane przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

Dane zbierane w celach rekrutacyjnych

Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) są przetwarzane w celu prowadzenia aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest ochrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a po wyrażeniu zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane są przechowywane do momentu jej odwołania.

Dane zbierane w celach marketingowych, w tym wysyłka newslettera

Dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną w tym newslettera na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie.

Dane zbierane w celach kontaktowych

Dane osobowe podane podczas korespondencji są przetwarzane w celu obsługi przesłanego zapytania na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest udzielenie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres 10 lat od zakończenia korespondencji.

Dane zbierane w celach realizacji zawartych umów

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest utrzymanie kontaktu w celu nawiązania ponownej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane przetwarzane są do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku dokumentów księgowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego. Dane przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu są przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

Dane zbierane za pośrednictwem portali społecznościowych

Prowadzimy strony profilowe na portalach społecznościowych w celu udostępniania ich użytkownikom przygotowanych przez nas treści oraz kontaktowania się z użytkownikami tych portali:

W ich ramach przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy są Państwo ich użytkownikiem i odwiedzają wskazane profile, bądź wchodzą w interakcje z tymi profilami (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości), gromadzimy w ten sposób także dane dotyczące Państwa aktywności na tym profilu. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na umożliwieniu nam kontaktu z innymi użytkownikami portali i podejmowaniu innych działań zgodnie z regulaminami takich portali.

Portale społecznościowe posiadają własne regulacje i zasady działania, które są niezależne od nas, w związku z tym jako użytkownicy portalu społecznościowego i Państwo i my jesteśmy związani także polityką prywatności i regulaminami zaakceptowanymi w ramach takiego portalu społecznościowego. Dane związane z Państwa aktywnością w ramach profili w portalach społecznościowych będą przechowywane do czasu usunięcia przez Państwa aktywności lub usunięcia profilu Spółki. Jako użytkownicy portalu społecznościowego mogą Państwo także zarządzać swoim kontem i zamieszczanymi treściami zgodnie z regulacjami takiego portalu.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych są Spółki z grupy kapitałowej tj. Euro-Light Sp. z o.o., Auralight Polska Sp. z o.o., Organic Lighting Sp. z o.o. lub Light Club Sp. z o.o., podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu administratora danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, tj.: podmiot świadczący usługi IT w tym dostarczenie poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi transportowe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
  • prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
  • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  • prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany, (art. 20 RODO),
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),
  • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wiadomość email przesłaną na adres: info@euro-light.pl

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych           

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższych celów.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.